Zuurbase

1. Zuur is nodig voor manifestatie als individu.
Voor de gezonde en concrete interactie van het individu met de buitenwereld is zuur nodig. Ik denk, dus ik ben.
DESCARTES,
de Nederlands-Franse nestor van de wetenschap van het onderscheid tussen de psyche en het lichaam, stelt: “Ik denk, dus ik ben”. Er zijn hierbij vele varianten: “ik voel, dus ik ben”, “ik ben actief, dus ik ben”, “ik like/vind leuk, dus ik ben”, ik consumeer, dus ik ben”, “ik geniet, dus ik ben”, “ik beteken iets voor een ander, dus ik ben”, “ik ontwikkel mij, dus ik ben”, “ik laat mij inspireren, dus ik ben” en “ik manifesteer mij, dus ik ben”.
Het je als individu manifesteren gaat gepaard met grenzen opzoeken en onderzoeken van je mogelijkheden en beperkingen en dit gaat gepaard met zuurvorming. Lichamelijke, psychische en spirituele inspanning met uitschieters van stress leveren extra zuurvorming. Dit past bij een gezond waakzaam leven van a. genieten, b. iets betekenen voor de ander(en), c. zelfontplooiing en d. geïnspireerd worden en inspireren tot mogelijke transformatie.
P.H. Meuwese, Hilversum 16022016