Zuurbase

4. Onvoldoende rust kan onvoldoende resetten van zuurbase-evenwicht en zuurbase-buffer tot gevolg hebben
Het ik trekt zich terug in de binnenwereld na een meer of minder hectische interactie met de buitenwereld. Daarbij is er sprake van een bepaalde mate van sereniteit, die van invloed kan zijn op het resetten van de celstofwisseling. Resetten naar lichamelijke innerlijke vredige ontspannenheid, psychische innerlijke rust en spirituele innerlijke stilte kan belangrijk zijn om te voorkomen dat het resetten van zuurbase-evenwicht en zuurbase-buffer onvoldoende plaatsvindt.
HIPPOCRATES,
de nestor van de westerse geneeskunde, pleit voor het belang van een juiste afwisseling tussen rust en activiteit. Aan de ene kant is voor gezonde manifestatie-activiteiten van belang dat men reset naar optimale innerlijke rust met navenante resetting van het zuurbase-evenwicht. Van de andere kant is voor gezonde innerlijke rust met gezond resetten van het zuurbase-evenwicht van belang dat er een optimale flow is bij de manifestatie als individu gedurende de dag.

Het ego en het zelf

Het bewustzijnsaccent in het individu beweegt zich op de gezondheidsweg telkens heen en weer tussen 1. het in zich zelf teruggetrokken zijn uit de interactie met de buitenwereld naar de binnenwereld in een mate van innerlijke rust zoals bv. tijdens de slaap of tijdens niets doen als voorbereiding op een nieuwe frisse start en 2. een nieuwe bestemmingswerkplek tijdens de waaktoestand bij de manifestatie als individu in de buitenwereld. Het ego is datgene van het individu dat vooral in interactie is met de buitenwereld, het zelf is datgene van het individu dat vooral in interactie is met de eigen binnenwereld. Ook onze eigen binnenwereld is enigszins verbonden met de binnenwereld van de ander(en) in de omgeving.

Waken, slapen, dromen

Na het waakbewustzijn van de dag komt er een periode van rust in de droomloze slaap of droomslaap, grotendeels overeenkomend met de non-Remslaap en de REM (Rapid Eye Movement) slaap. Tijdens de droomloze slaap kan iemand in een serene innerlijke toestand verkeren, hetgeen bevorderlijk is voor een zeer fijne resetting van de celstofwisseling. Dit is een zeer lichte toestand van innerlijke vredige ontspannenheid, rust en stilte. Het is aannemelijk dat iemand tijdens de droomloze slaap ook in een minder diepe innerlijke ontspannenheid, rust en stilte kan verkeren. Dat zal waarschijnlijk minder bevorderlijk zijn voor een fijne resetting van de celstofwisseling.
Tijdens de droomslaap kan de mens vertoeven in een hemel, een vagevuur of een hel (heftige nachtmerrie) met de daarbij gepaard gaande fijne tot grove te leveren inspanning van het lichaam tot resetten. Tijdens de diepste slaap bij de mens kunnen naar verhouding de meeste deltagolven vastgesteld worden; deze golven wekken yogi’s ook in een waaktoestand in innerlijke rust op, als zij willen herstellen van ziekteprocessen.
De mate van innerlijke rust en ontspanning bepaalt mede de mate van efficiënte en effectieve ontzuring en de mate van opbouw van alkalische reserve.


P.H. Meuwese, Hilversum 16022016