Methodebeschrijving
Het beste is om gedurende enige minuten op een rustige plaats gemakkelijk en ontspannen met gesloten ogen te gaan zitten. Geen muziek of pratende mensen in de buurt. Je richt je dan op het pijngevoel.

Wanneer op dat moment het pijngevoel verdwenen is, bv. omdat de pijn aanvalsgewijs optreedt of er alleen is bij bewegen, dan kan in die situatie geen PHM worden toegepast.
Normaal zoeken we bijna altijd afleiding als we pijn hebben, maar bij de PHM moet je je dus juist richten op de pijn, op het pijngevoel. Je kunt ook zeggen “met het gevoel naar de pijn gaan”, als het ware “luisteren naar de pijn”, “je concentreren op de pijn”, maar beslist niet op een fanatieke geforceerde wijze. Het zijn allen woorden, waarmee mijn patiĆ«nten hun ervaring met de PHM aangeven.
TIJDENS DE PHM IS HET NIET DE BEDOELING NA TE DENKEN OVER DE PIJN, OOK IS HET NIET DE BEDOELING AAN OF OVER DE PLAATS TE DENKEN WAAR DE PIJN ZIT!
Dat kan de pijn zelfs verergeren! Op het juiste moment over de pijn en de oorzaken van de pijn te denken is wel belangrijk, maar tijdens de PHM werkt het in de verkeerde richting. Bij de PHM gebruik je juist de gerichtheid op de pijn om de gedachten-wereld tot rust te laten komen!
Wanneer de PHM niet als verlichtend en rustgevend ervaren wordt, wordt de methode niet juist toegepast, en kan men er beter mee ophouden.
Wanneer je je zo richt op het pijngevoel, krijg je na verloop van tijd vanzelf gedachten of beelden. Dat gebeurt bij iedereen. Je bent dan snel afgeleid door je gedachten of beelden die vanzelf gekomen zijn. Het feit dat je afgeleid bent door de gedachten of beelden kun je je bewust worden na enkele seconden, maar het kan soms zelfs meerdere minuten duren! Er gaat dan nog niets verkeerds met de toepassing van de PHM.
HET IS BELANGRIJK DAT JE JE OP HET MOMENT VAN BEWUSTWORDING VAN DE AFLEIDING WEER GAAT RICHTEN OP HET PIJNGEVOEL.
TIJDENS DE PHM GEBRUIK JE JE TELKENS TERUGKERENDE GERICHTHEID OP HET PIJNGEVOEL OM GEEN AANDACHT TE SCHENKEN AAN GEDACHTEN, BEELDEN EN EMOTIES. HIERDOOR KOMT DE PSYCHE EN HET LICHAAM TOT EEN DIEPE RUST!

Dit kan natuurlijk alleen met pijn die (met of zonder pijnstillers) te verdragen is.
Het is een lang verhaal, maar als je de methode eenmaal doorhebt is het eigenlijk zeer eenvoudig, natuurlijk en vertrouwd. Wellicht heeft u het al eens spontaan gedaan in uw leven en bent u dit hulpmiddel weer kwijtgeraakt.

P.H. Meuwese, Hilversum, 15-10-2002