Pijnheling

Waarschuwing
Elke methode heeft uiteraard risico’s indien verkeerd gebruikt. Net als eten en drinken een risico hebben. Je kunt te veel eten en drinken en je kunt je bij het eten en drinken verslikken. Dat zijn natuurlijk geen redenen om dan maar helemaal niet te eten of te drinken! Zo kun je ook verkeerd omgaan met deze natuurlijke methode.
Als u de PHM toepast en het levert spanning op of een andere onaangename ervaring dan is de toepassing niet goed.
Er is dan sprake van een forcering.
U moet dan stoppen met de PHM!
Het kan zijn dat uw lichaamshouding tijdens de PHM niet goed is.

Het kan zijn dat er andere dingen zijn die op dat moment meer aandacht vragen.
Het kan te fanatiek worden toegepast.
Het kan zijn dat het te langdurig wordt toegepast.
Het kan zijn dat er niet voldoende psychische evenwichtigheid is.
Bij twijfel is het advies naar een arts of therapeut te gaan die deze methode zelf ook toepast.

P.H. Meuwese, Hilversum, 15102002