Pijnheling

Werking

Werkt het bij iedereen?

Helaas werkt het niet bij iedereen. Sommigen hebben de ervaring dat het hen bij bepaalde pijn (vooral die gepaard gaan met spanning in spieren of spiertjes in het pijngebied) zeer goed helpt, maar niet bij alle pijn.
Niet iedereen kan geduld opbrengen om het te leren. Sommigen stoppen er te snel mee, omdat zij te snel denken dat zij er wel geen baat bij zullen hebben of dat hun steun of oplossing alleen van buitenaf kan komen.
Anderen denken dat je je eerst leeg moet maken, hetgeen zeker niet het geval is. Weer anderen vinden dat je niet teveel met jezelf moet bezig zijn. Voortdurend aan je eigen kwalen en behoeften denken is natuurlijk niet heilzaam. Maar vraagt het pijngebied in het lichaam niet om enige aandacht en zorg? Wanneer pijn met de PHM beter te dragen is of zelfs verdwijnt, heb je dan niet meer mogelijkheden om met andere dingen dan jezelf bezig te zijn? Is niet bijna alles in het leven een kwestie van de juiste dosering?
Een beschadiging of stoornis in het lichaam zal uiteraard niet zomaar genezen en verdwijnen. Maar de PHM brengt verlichting en ondersteunt genezing.

Waardoor werkt de PHM?
Er is een geneeskracht in ons lichaam (de “vis medicatrix naturae”). Hierdoor genezen bijvoorbeeld acute ziekten zeer vaak uit zichzelf, zonder ingrijpen van de dokter. De PHM helpt door de toename van rust en het tot verstilling komen van emoties de voorwaarden te vervullen waardoor die geneeskracht van binnen uit optimaal kan werken.
Door de PHM ontstaat er meer rust in het stelsel. Met de westerse wetenschap is bewezen:
psychische innerlijke rust en lichamelijke ontspannenheid brengen verlichting en bevorderen de genezing.
Ook volgens de oosterse inzichten werkt het, men zegt: aandacht is energie.
Er zijn bijvoorbeeld mensen die hun koude voeten warm kunnen laten worden door met hun aandacht naar die koude te gaan.
Volgens deze denkwijze gaat er dus met de PHM meer energie naar de stoornis in het lichaam.

Vervangt de PHM andere pijn bestrijdende en pijn verlichtende methoden?
Pijn kan natuurlijk wijzen op een ernstige ziekte die behandeld moet worden. Er moet een diagnose gesteld worden, waarvoor het bezoek aan de arts noodzakelijk is.

Zeer heftige pijnen vragen natuurlijk om sterke pijnbestrijding. Maar ook minder heftige pijn kan ondanks de PHM toch blijven bestaan en om behandeling vragen.
De PHM is geen vervanger van allerlei andere traditionele en moderne therapieën uit de geneeskunde.
Pijn en ziekte bestrijdende methoden zoals pijnstillers van paracetamol tot morfine, operaties, bestralingen, enz. zijn vaak noodzakelijk. Maatregelen en therapieën, die de algehele gezondheidstoestand doen verbeteren met als gevolg het verlichten maar ook verdwijnen van pijn door de geneeskracht van het lichaam zelf, blijven belangrijk. Wanneer bv. verkeerde voedingsgewoonten de pijn verergeren, moeten voedingsmaatregelen genomen worden.
De PHM is een aanvulling bij bovengenoemde methoden uit de geneeskunde. De bovengenoemde therapieën zullen zelfs beter werken wanneer met de PHM een diepere rust verkregen wordt.
Met de PHM kan veel leed verminderd worden. Inmiddels is er genoeg ervaring opgedaan met deze methode om te weten dat velen hier aangenaam en nuttig gebruik van kunnen maken.

P.H. Meuwese, Hilversum 15102002