Homeopathie, algemene informatie

Heeft verlichten of genezen van uw ziekte met homeopathie voor u de voorkeur boven het onderdrukken ervan?
Bent u van mening dat het lichaam sterker wordt door alles wat het lichaam zelf overwint en geneest?
Bent u van mening dat uw reset beter kan of moet?
Wilt u geholpen worden uzelf te genezen?

Wilt u werken aan een betere weerstand?
De informatie hieronder kan dan wellicht ook voor u waardevol zijn.

Homeopathie, resetten en de mensheid
De wortels van de homeopathie zijn zeer oud, zo oud als de mensheid. Het is het principe van stimulerende feedback/terugkoppeling. Regelmatig krijgt een mens feedback/terugkoppeling vanuit het lichaam naar de psyche, maar ook bv. vanuit zijn/haar medemensen uit de omgeving. Deze terugkoppeling is voor die mens een stimulans om naar zijn/haar optimale gezondheidsweg te resetten. 
Feedback die stimuleert op de gezondheidsweg te blijven, hebben wij nodig. Ieder mens gaat wel eens over zijn/haar grenzen, daar leren we van. Stimulerende feedback krijgen we ook in dromen. Dromen zijn uiteraard tegelijkertijd voor een groot deel bedrog. Het thema in een droom, dat veel indruk heeft gemaakt op ons en het thema in meerdere telkens terugkerende dromen helpt mij regelmatig het juiste middel te vinden.
Feedback voor de psyche vindt plaats door spiegelen, een spiegel voorgehouden krijgen. Door voortgang op de gezondheidsweg met gezonde reset door een spiegel die ons regelmatig ook door ons lichaam wordt voorgehouden leert de mens een leven lang zichzelf steeds beter kennen, belangrijk voor een fijn leven. “Ken u zelve” (Een) stond er op Apollo-tempel te Delphi. Voor de oude Griekse filosofen, de sleutel tot werkelijk geluk en poort tot het Al. “Eenenal”, zoals de naam van ons centrum.

Stimuleren, spiegelen en resetten.
Het stimuleren, spiegelen en resetten is niet alleen een psychisch proces. Het is ook een lichamelijk proces. Het in stand houden van de juiste evenwichten in en rond de cellen noemt men in de wetenschap homeostase. Door feedback-stimulatie kan het lichaam gereset worden naar een goede conditie en uit zichzelf gaan de-blokkeren. Als het lichaam eenmaal begonnen is een bepaalde blokkade op te heffen, bijvoorbeeld een gebrekkige bloeddoorstroming, kan de blokkade opgeheven blijven, in dit geval de doorbloeding voldoende blijven. Dit de-blokkeren kan zo weer een automatisme van het lichaam worden, een onderdeel van het zelfgenezend vermogen. De mens kan zo door feedback ervaren hoe een zekere innerlijke rust en ontspannenheid met daarbij passende celstofwisseling door de-blokkeren teruggekregen kan worden en gewaarborgd kan worden. Men kan daardoor ervaren dat men de verstoorde celstofwisseling, waarin men door omstandigheden terecht gekomen is, zelf kan opheffen. De meeste feedback vindt plaats zonder dat die persoon erover na hoeft te denken. Homeopathie heeft zo als doel de mens te helpen zichzelf te “helen” en te genezen door een optimale reset.

Feedback in het hormoonstelsel

In ons hormoonstelsel vindt ook feedbackstimulatie plaats. Bij een tekort aan hormonen, registreert het lichaam dat er een te kort is. Zo treedt er feedback op. De hormoonklier die te weinig hormonen produceert wordt als reactie op de terugkoppeling gestimuleerd tot een grotere hormoonproductie. Dit alles voor het voor het lichaam meest gunstige evenwicht in de voortgang van de stofwisseling. Produceert de schildklier te weinig schildklierhormoon, dan zal dit in het hoofd gesignaleerd/teruggekoppeld worden. Vanuit het hoofd wordt met behulp van een hormoon, schildklier stimulerend hormoon, de schildklier gestimuleerd tot een grotere, weer normale productie aan schildklierhormoon.

Homeopathie en wetenschap
In 1810 legde Samuel Hahnemann een wetenschappelijke basis voor de homeopathische praktijk. Sinds die tijd wordt er gebruik gemaakt van homeopathische middelen, die op een speciale manier zijn bereid. Deze worden bij de bereiding verdund en gepotentieerd. Met de huidige ontwikkelingen in de homeopathie is haar toepassing zo modern als de modernste apparatuur. Alle therapieën die stimuleren het lichaam te resetten van een ongezonde stofwisseling naar een gezondere stofwisseling zou je praktisch filosofisch kunnen laten vallen onder homeopathie. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen homeopathie in de praktisch filosofische betekenis van beter worden door stimuleren, spiegelen en resetten en homeopathie in de betekenis van daarbij ook gebruik makend van homeopathische middelen.

Homeopathisch arts
Een homeopathisch arts is uiteraard als arts afgestudeerd aan de universiteit. Als arts houdt hij/zij de ontwikkelingen van de westerse geneeskunde bij en heeft hij/zij weet van de ziekten, risico’s en behandelmethoden. Bij gevaarlijke risico’s zal een arts doen wat de patiënten normaliter van hem/haar verwachten en verwijzen naar huisarts en specialist. Als homeopaat wordt er uiteraard vanuit het homeopathisch denken gebruik gemaakt van homeopathische middelen. Vanuit het homeopathisch denken wordt ook gebruik gemaakt van ondersteunende therapieën en middelen uit de natuurgeneeswijze. Bijvoorbeeld drainage-therapieën of middelen uit de fytotherapie en/of orthomoleculaire geneeskunde.

Stimuleren of onderdrukken
Hippocrates, de vader van de geneeskunde in het westen, onderscheidde bij de zieke mens ook twee mogelijkheden, de stimulerende en de onderdrukkende methode. Bij iedere situatie moet je weer opnieuw beoordelen of je gaat stimuleren of onderdrukken. Wat je met een kleinere ingreep kunt behandelen moet je niet met een grotere ingreep behandelen. Globaal gezien kun je dan stellen: wat je met dezelfde inspanning met stimuleren kunt (laten) genezen kan je beter niet onderdrukken. Wat je met de juiste dosering van rust en beweging kunt (laten) genezen kan je over het algemeen beter niet met voedingsaanpassingen behandelen. Wat je met bij het individu aangepaste voeding kunt (laten) genezen, kan je over het algemeen beter niet met homeopathie en kruiden behandelen. Wat je met homeopathie en kruiden kunt behandelen kan je over het algemeen beter niet met onderdrukkende chemische medicijnen behandelen en wat je met onderdrukkende chemische medicijnen kunt behandelen kan je over het algemeen beter niet wegsnijden.

De essentie van de toepassing van het juiste homeopathische middel
Een archetype is een drijfveer en kan werken als aandachtsgebied, maar ook als stoorveld. Het stoorveld kan zelfgenezing onnodig verhinderen. Door een prikkeltherapie kan het stoorveld genezen en kunnen lichamelijke en psychische blokkades opgeheven worden.
Het kan het verschil maken tussen het ziek zijn laten voortsudderen en het “goed helpen uitzieken” op de gezondheidsweg. Zo is het ook mogelijk dat je na de ziekte jezelf als in een betere gezondheidstoestand ervaart dan voor de ziekte. Dat is dan echt “beter worden”.
Homeopathie is beter worden door stimulerende feedback. Homeopathie prikkelt het lichaam om  storende drijfveren te ontstoren, om het storen van die drijfveren op te heffen. Een archetype of drijfveer is een nuttige overlevingskracht, maar deze kan wel op een gegeven moment als het ware wat teveel een eigen leven gaan leiden en gaan storen. Door de homeopathische prikkel wordt het lichaam gestimuleerd het storende archetype te ontstoren. De storing wordt dan opgeruimd. Je zou ook kunnen zeggen dat een overlevingspatroon, dat een eigen leven is gaan leiden en enigszins onttrokken is aan het bewustzijn en algeheel energieveld door de homeopathische prikkel weer in het bewustzijn en algehele energieveld wordt opgenomen. Homeopathie is een stimulerende geneesmethode die de zich ontplooiende eenheid lichaam-psyche-mensheid-kosmos centraal stelt.

Lichamelijke en psychische blokkades opheffen met behulp van het gelijkheidsprincipe
Homeopathie werkt met het gelijkheidsprincipe: “similia similibus curentur”. Het gelijke wordt met het gelijksoortige gespiegeld en genezen. Het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken. Het lichaam wordt gestimuleerd zichzelf te genezen, door een stoorveld van het lichaam terug te (laten) brengen tot aandachtsgebied. Dit gebeurt met een middel dat in hoge dosering bij gezonde mensen een soortgelijk stoorveld kan veroorzaken. Je kunt homeopathie zien als een energetische prikkeltherapie om lichamelijke en psychische blokkades op te heffen. Het gevolg daarvan is dat het lichaam zelf beter kan functioneren. Er ontstaat zo een diepere ontspanning en innerlijke rust en betere resetting. De “uit de bocht gevlogen” celstofwisseling wordt weer teruggebracht in de juiste uitgangspositie “op de uitgebalanceerde weg van afwisseling tussen activiteit en rust”. Hierdoor kan met minder belemmering genezing tot stand komen. We kunnen dan spreken van “goed uitzieken”.
Er is een verband tussen wat er buiten en in ons leeft. Je zou zelfs filosofisch kunnen stellen dat hetgeen leeft in de wereld om ons heen, als wij ons ervoor openstellen, kan werken als een spiegel voor onszelf op onze gezondheidsweg.

Jezelf aanpassen of de wereld en je lichaam aanpassen
Mensen zijn voor een deel elkaars spiegelingen. Iedereen heeft het in zich om zelf het beste te kunnen bepalen, wat als spiegeling werkt en welke zogenaamde spiegelingen beter aangepast kunnen worden aan die persoon zelf. Als je problemen zoals ziekten bestrijdt, ben je bezig met die problemen op te lossen door de spiegelingen aan te passen. Het behoort tot de gezondheidsweg dat de mens zelf uiteindelijk het best de regie kan houden om te bepalen wat er volgens hem of haar beter onderdrukt kan worden, beter als spiegel benut kan worden of beter als (nood)lot aanvaard kan worden.
Wat niet als spiegel of stimulans benut kan worden, kan beter onderdrukt worden als het lichaam tekort schiet bij ziekte en ziek zijn.
Er zijn veel aanwijzingen dat achter alle leven buiten ons krachten en energieën werkzaam zijn die ook in onszelf kunnen werken en daar kunnen overheersen en storen. Een patroon dat voor de persoon belangrijk is om te overleven en zelfs een kwaliteit is van die persoon, kan op een zeker moment gaan storen en tot ziekten leiden.

De productie van homeopathische middelen

De homeopathische middelen worden verdund en gepotentieerd. Dat laatste betekent meestal geschud in water-alcohol oplossing. De middelen kunnen ook gepotentieerd worden door verwrijving. De informatie van het middel dat verdund en gepotentieerd is komt uiteindelijk in vloeistoffen en korrels terecht. Enigszins te vergelijken met de informatie die met de nanotechnologie in een microchip terecht komt. De uiterst kleine nanodeeltjes van het homeopathisch middel zorgen dan voor de informatieoverdracht, waardoor in het lichaam de werking van katalysator ontstaat. Een katalysator laat omzettingsprocessen en derhalve herstelprocessen weer vlotter verlopen.

Soorten homeopathische middelen
Mineralen, micro-organismen inclusief ziektekiemen, planten en dierlijke producten

Homeopathie werkt met meer dan 5000 middelen die door verdunning met daarbij potentiëring gemaakt worden. Dit zijn met name middelen van mineralen, micro-organismen inclusief ziektekiemen, planten en dierlijke producten. Wanneer men bijvoorbeeld een verminderde weerstand houdt en/of ziek blijft sinds een infectieziekte als kinkhoest geven homeopaten een homeopathisch middel van kinkhoestbacterie. Maar ook middelen van medicijnen. Bij verminderde weerstand houden en/of ziek blijven sinds antibioticakuren geven homeopaten homeopathische middelen gemaakt van antibiotica.

Het doel van de homeopathische behandeling
Door verschillende oorzaken, vooral traumatische ervaringen, kunnen verstoringen en blokkades ontstaan in de harmonische samenhang van onze stofwisseling in en rond de cellen, hetgeen kan leiden tot klachten en ziekten. Storende archetypen/drijfveren/algoritmen spelen hierbij een belangrijke rol.
Een voorbeeld van een archetype dat is gaan storen is het volgende. Als iemand als klein kind alleen maar aandacht kreeg als hij/zij zich opstelde als koning(in), dan kan de persoon verder door het leven gegaan zijn als koning(in). De koning(in) als drijfveer kan vervolgens teveel en storend (een stoorveld!) bepalen hoe iemand zijn/haar problemen waarneemt, tracht op te lossen en zijn/haar leven mee tracht te vernieuwen. Het kan iemand ook verhinderen om optimaal te “resetten”. Een verminderde innerlijke rust t.g.v. het ontbreken van optimale resetting kan een traumaverwerking blokkeren.
Iemand kan er op deze manier ziek door worden tot zelfs chronische en ernstige ziekten. Waar “koning(in)” genoemd wordt kun je zeer vele andere archetypen invullen, die belangrijk zijn om te overleven, maar die ook kunnen gaan afleiden, verleiden en storen. Met homeopathie zijn storende archetypen te ontstoren.

Vermindering van kwaliteit van leven en ziekten door storende archetypen
Wanneer een archetype blijft storen kan iemand onder zijn/haar niveau van flow van het leven komen, onder zijn/haar niveau van presteren en onder zijn/haar niveau van resetten. Mensen kunnen dit globaal ervaren als verminderde kwaliteit van leven. Onnodige vermindering van de kwaliteit van leven kan mede ziekte doen ontstaan en genezing tegenhouden. Het homeopathische middel kan dan helpen van dit storende archetype weer een aandachtsgebied te (laten) maken, waardoor de flow en dus de kwaliteit van leven weer beter kan worden.
Het herstellen van de balans in het lichaam, het behandelen/ontstoren van de aanwezige verstoringen en op (laten) heffen van blokkades leidt tot klachtenvermindering en zo mogelijk volledig herstel.
Bij alle aandoeningen, die bij sommigen ernstiger verlopen dan bij anderen i.v.m. het meer of minder blokkeren van de lichaamseigen geneeskracht kan de homeopathie net als voedingsaanpassing en psychische veranderingen het verschil maken.

Homeopathie en de elementen van het periodiek systeem van Mendeljev
Alle elementen die op de wereld voorkomen zijn door Mendeljev gerangschikt in 7 lagen/ series. Iedere laag heet een eigen thema. Ieder element komt overeen met een archetype/drijfveer/algoritme.
Het periodiek systeem van Mendeljev is bekend bij alle chemici en bestaat uit 7 lagen of series. Alle elementen die de wetenschap in het universum en in de mens heeft ontdekt staan erin.
We kunnen hier natuurlijk niet alle elementen beschrijven, maar wel is het mogelijk iets over de 7 lagen of series onder elkaar mede te delen.
In de 1
e laag, de 1e serie, bevinden zich Hydrogenium/ waterstof en Helium.
In de 2
e serie bevinden zich Lithium, Berillium, Borium, Carbon/ Graphites, Nitrogenium, Oxygenium/ zuurstof, Fluor, Neon.
In de 3
e serie bevinden zich Natrium, Magnesium, enz., enz.. Het zijn onder elkaar in schema gezet in feite 7 series van elementen.
Alle elementen zijn verbonden met archetypen. Men heeft dit o.a. ontdekt door de elementen, eventueel in homeopathische vorm, aan gezonde proefpersonen toe te dienen. De gezonde proefpersonen kregen daarbij allerlei lichamelijke en psychische verschijnselen. Die verschijnselen heeft men verzameld en vergeleken.
Alle elementen van een zekere laag uit het periodiek systeem blijken een zelfde specifiek thema te hebben.
Zo is er een 3
e serie, met als thema de relatieliefde. We noemen deze 3e serie de Siliciumserie. Er zijn verschillende mogelijkheden rond het thema relatieliefde passend bij verschillende elementen: bv. familieliefde (Silicium), vrienden en broers-zussenliefde (Phosphorus), partnerliefde (Sulphur) en moederkind-/zorgliefde (Chlorum).
Er is ook een 4
e serie, van rijkdom, van het bouwen aan het gewone degelijke leven en het gemis hiervan. We noemen deze 4e serie de IJzerserie.
Een 5
e serie, van performance, roem, stijl en gemis hiervan. Deze serie wordt de Zilverserie genoemd.
Een 6
e serie, van autonomie, macht, leiderschap en het gemis hiervan. Deze 6e serie noemen we de goudserie.
Op de specifieke gebieden van elke serie kan het probleem van de patiënt liggen. De vruchten van het onderzoek van met name Jan Scholten, gedurende de laatste 25 jaar, heeft geleid tot een enorme toename van kennis van de elementen.


De huidige homeopathische ordening van planten
Achter iedere plant staat ook een archetype. Vele moderne homeopaten maken gebruik van de plantentheorie die Jan Scholten ontwikkeld heeft met behulp van de vele data uit de biologie en de homeopathie. Het plantenrijk met duizenden planten van primitieve planten tot hoog ontwikkelde planten zijn hierin geordend en in kaart gebracht naar hun archetypen/drijfveren/algoritmen. Bij iedere plant is nu een code geplaatst van tenminste 6 nummers, die betrekking hebben op 6 terreinen of thema’s van (over)leven.

P.H.Meuwese, Hilversum 17012020