Zuurbase

Bent u zich ervan bewust dat het resetten van het lichaam voor de huidige druk bezette mens niet meer zo vanzelf gaat en dat men in deze moderne tijd zelfs een inspanning moet leveren voor optimaal resetten?
Bent u zich ervan bewust dat het lichaam signalen afgeeft die van belang zijn om op de voor u juiste gezondheidsweg te blijven voortgaan?
De  pH-methode is dan wellicht ook iets voor u.

Stress-en zuurbasenmanagement door en voor optimaal resetten vanuit een aannemelijke hypothese
Op tijd goed resetten naar een innerlijke mate van ontspannenheid, rust en stilte en goed resetten van de stofwisseling en het zuurbase-evenwicht zijn noodzakelijk voor de gezondheid.
In de natuurgeneeswijze is er al eeuwen ervaring opgedaan dat de algehele gezondheidstoestand kan verbeteren door het opheffen van blokkades en daardoor de stofwisseling in het interne milieu te (laten) resetten. De verbeterde algehele gezondheidstoestand bevordert vervolgens het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Er kunnen vele blokkades zijn in het lichaam. Zo ook in het zuurbase evenwicht. Als die stoornis wordt opgeheven wordt de algehele gezondheidstoestand bevorderd en daarmee het zelfgenezend vermogen.
Ook in de verpleging bevordert men al eeuwen het zelfgenezend vermogen door blokkades op te heffen en functies te resetten.
Dat op die manier goede verpleging en verzorging een wezenlijke bijdragen kan leveren aan genezing ben ik helaas nog niet in de verpleegkundeboeken tegengekomen.
In de natuurgeneeswijze heft men blokkades in de spijsvertering op en reset en optimaliseert daarmee de spijsvertering met genezingen van ziekten tot gevolg. Zo kan bv. eczeem, astma en hoofdpijn die ogenschijnlijk niets met de spijsvertering te maken hebben, verdwijnen door een goed geresette spijsvertering. Soms reset het lichaam zelf de spijsvertering met behulp van bv. braken. Mensen knappen dan vaak op van hun klachten van migraine, astma en Ménière als zij eenmaal gebraakt hebben. Het zelfgenezend vermogen wordt dan na dat braken minder gehinderd. We weten uiteraard dat braken echter ook een eigen leven kan leiden en tot schade kan leiden. Er zitten twee kanten aan dat braken die we goed in de gaten moeten houden. Als mensen bv. niet op kunnen houden met braken is dat uiteraard niet gezond.
De algehele gezondheidstoestand kan ook verbeteren door blokkades in de ademhaling op te heffen en de ademhaling goed te resetten en te optimaliseren. Blokkades in de celstofwisseling kunnen opgeheven worden door het resetten van de celstofwisseling met vastenkuren. Als het “niet-eten” echter uit dwang is, eventueel zelf opgelegde dwang, dan spreken we niet van een vastenkuur maar van een hongerkuur. De stress die een hongerkuur oplevert werkt niet positief op het resetten van de celstofwisseling. Door het resetten en optimaliseren van de celstofwisseling door vasten kan de algehele gezondheidstoestand bevorderd worden met het genezen van vele ziekten als gevolg.

De pH-methode: over omgang met stress, resetten van het zuurbase-evenwicht en de zuurbase-buffer ter bevordering van de gezondheid.
Op tijd herstellen van stressvolle activiteiten en ziekten maken het leven lichter/ minder zwaar en minder zuur. Daarbij past een goed resetten van de celstofwisseling, het zuurbase-evenwicht en de zuurbase-buffer. Dit resetten gebeurt in rust en wordt het uitgangspunt voor een nieuw fris en inspirerend begin. De mens beschikt over een zekere gevoeligheid om lichaamsverschijnselen die ontstaan door overbelasting en stress te kunnen signaleren. Deze signalen nodigen uit voor het maken van een pas op de plaats om enerzijds de celstofwisseling te resetten en anderzijds te resetten naar een vernieuwde oriëntatie op onze voortgang op de gezondheidsweg.

De theorie van het zuurbasenmanagement.
De theorie van het zuurbasenmanagement is wellicht wat aan de zware kant. Gelieve uw hersenen hier niet over te breken. Dat zou een overmaat aan zuur opleveren en dat is nu juist niet de bedoeling. Er zijn vele aanwijzingen voor deze voor velen aannemelijke theorie, maar alles is zeker (nog) niet hard bewezen. Wij moeten naar toenemende mate van wetenschappelijk harde bewijzen blijven streven, ook al weten wij dat wetenschap ook haar beperkingen kent. We moeten ons niet laten blokkeren door wetenschappelijke dogma’s die eigenlijk nog slechts in ontwikkeling zijn. Men zegt weleens: “de wetenschap van vandaag is de vergissing van morgen”. Hiermee geeft men aan dat wetenschap voortdurend in ontwikkeling is. Het kan voorkomen, dat u ergens uw voordeel mee kunt doen voor uw algehele gezondheid zonder wetenschappelijk bewijs. U kunt in een betere conditie komen en u beter gaan voelen door zekere blokkades op te lossen, nog voordat er wetenschappelijk harde bewijzen voor zijn. Een eenvoudig voorbeeld is dat een aantal mensen van hun hoofdpijn afraken door wat meer te gaan drinken zonder dat zij op dat moment een wetenschappelijk bewijs hebben van een lichte uitdroging. Zeer waarschijnlijk is het effect van dat drinken dan dat er bij voldoende drinken voldoende ontzuurd kan worden. Het ontzuurmechanisme in het hoofd wordt met het wederom voldoende gaan drinken beter gereset.

De pH-methode gaat uit van de eenheid psyche-lichaam
Er is een psychisch en lichamelijk buffersysteem. De psyche gedijt het best vanuit een zekere mate van innerlijke rust. Cellen gedijen het best in een licht alkalisch milieu. Alkalisch = basisch en betekent het tegenovergestelde van zuur.
SPINOSA,
de Nederlandse nestor van de filosofie, stelt ten aanzien van psyche en lichaam: “una eadamque res, sed modis duobis expressa”. Deze zijn in (diepste) wezen een en dezelfde zaak op twee verschillende manieren uitgedrukt. Dat betekent dat we in diepste wezen niet een geest in een machientje (het lichaam) zijn, al gedragen we ons vaak wel zo.
Onnodige psychische stressvolle verhoging van weerstanden en onnodige zuurstijging in het lichaam zouden wel eens vaak samen op kunnen gaan. Wanneer kun je van onnodig spreken? Wanneer je met je ego actie onderneemt die te zeer tegen de mate van verfijning van jezelf indruist en wanneer geforceerde actie plaats vindt op het moment dat het lichaam vraagt om resetting. Wanneer je tegen beter weten in en met te weinig aandacht onbezonnen iets forceert. Het kan iedereen overkomen.

Psychische stress en zuurbelasting horen bij het leven op de gezondheidsweg, maar een onnodige te hoge en/ of te langdurige zuurload/zuurbelasting in het interne milieu kan de gezondheid ondermijnen.
Net als de psyche niet blootgesteld moet worden aan te grote of te langdurige stress, zo moeten de cellen niet blootgesteld worden aan te grote en/ of te langdurige zuurbelasting. De psyche wordt er minder flexibel door, de celstofwisseling in zekere mate evenzo. Met flexibel wordt bedoeld het vermogen om op ongewone belastingen gezond te kunnen reageren zodat er geen schade ontstaat.
Cellen gedijen ook in het laboratorium het best in een licht alkalisch milieu. Zuurbelasting beïnvloedt de enzymwerking in de cellen. Enzymen, biokatalysatoren, beïnvloeden de omzettingsreacties van stofjes in de cellen en derhalve het functioneren van de cellen. Het functioneren van de cellen beïnvloedt het herstelvermogen van de cellen en daardoor de algehele gezondheidstoestand van het lichaam. Net zoals het na het in-een-bepaalde-situatie-manifesteren-als-individu belangrijk is weer rust te nemen, zo is het na een zuurbelasting belangrijk weer alkalische reserve op te bouwen.
Net zoals je psychisch een buffersysteem (systeem om schokken op te vangen en te neutraliseren) hebt om conflictsituaties te incasseren, zo heeft het lichaam een buffersysteem om zuurbelasting te incasseren en te neutraliseren. Als we beelden zien van gestreste door elkaar rennende de mensen op de Dam, als reactie op het geschreeuw van de zogenaamde “Damschreeuwer”, dan mogen we ons afvragen hoe het is gesteld met de psychische buffer van velen in onze westerse maatschappij.
De mens in het Westen presteert veel bij het zich manifesteren. Echter het daarna voldoende rust nemen voor het opbouwen van alkalische reserve gaat vooral de laatste tijd van “opzij, opzij, opzij, we hebben toch zo’n vreselijke haast”, niet meer zo vanzelf. De celstofwisseling zal zich vaak niet meer automatisch voldoende resetten voor de volgende manifestatie. Men moet moeite doen voor goed resetten en er ruimte en tijd voor nemen! De pH-methode is gericht op steun daarbij.

De pH-methode gaat uit van de hypothese (wetenschappelijke vooronderstelling en uitgangspunt):
1. Zuur is nodig voor manifestatie als individu. 

Descartes

2. Het lichaam als buffersysteem is nuttig en wordt kwetsbaarder bij minder worden van bufferreserves.

Moolenburgh

3. Zuuroverbelasting kan voortgang op de gezondheidsweg negatief beïnvloeden.

Jung

4. Onvoldoende rust kan onvoldoende resetten van zuurbase-evenwicht en zuurbasebuffer tot gevolg hebben.

Hippocrates

5. Bij een gezonde leefstijl gaat het om de juiste dosering van activiteit en resetting.

Paracelsus

6. Hoe beter de conditie van het resetten van het zuurbase-evenwicht- en zuurbase-buffersysteem, des te beter kan het lichaam uitschieters van pH opvangen.

PHM

7. Het ervaren van effecten van zuur en pH-veranderingen houden de mens op de gezondheidsweg.

Mercurius