Mercurius

Zuurbase

7. Het ervaren van zuur en pH-veranderingen houden de mens op de gezondheidsweg.
Zuur kan alert maken bij het verlevendigen van een archetype/drijfveer en zuur kan heilzame feedback geven wanneer men door afleiding en verleiding afdwaalt van de gezondheidsweg. Bij dat afdwalen verlevendigt men een functioneel archetype tot een storend archetype. Net zoals het omgekeerde: het verlevendigen van een storend archetypen doet de mens afdwalen van de gezondheidsweg.
MERCURIUS,
 komt uit de mythologie en hij staat voor een drijfveer in de psyche van ons allen. Hij is de nestor van de gezondheid en “de boodschapper der goden”. Mercurius biedt inspirerend en lichtend perspectief. Hij is de god van de reizigers. Uiteraard de reizigers op de gezondheidsweg!
Hij is de zoon van Jupiter in de Romeinse mythologie. In de Griekse mythologie wordt hij Hermes genoemd, zoon van Zeus. De Romeinse en Griekse mythologische figuren zijn archetypen die volgens de esoterie en alchemie, maar ook volgens de moderne alchemische psychologie in onze psyche als krachten werkzaam kunnen zijn. Uiteraard wordt hier niet bedoeld als hallucinatie werkzaam.
Esoterie is de subjectieve wetenschap die zich bezig houdt met de studie van de binnenwereld met haar intrapsychische architectuur. Exoterie is de objectieve wetenschap die zich bezig houdt met de studie en het met instrumenten vastleggen van de buitenwereld. Eso betekent naar binnen, ex betekent buiten. Hierbij kun je het lichaam zoals dat door de moderne exoterische wetenschap bestudeerd kan worden ook zien als de buitenwereld. Met behulp van apparatuur kun je de kennis van het lichaam weer overdragen. Alchemie is levenskunst van het individu op weg naar verlichting in betrokkenheid met de gehele mensheid. Het is de subjectieve wetenschap die zich net als de esoterie bezig houdt met de studie van de binnenwereld en bovendien met de reiniging en transformatie van die binnenwereld van een als het ware loodzware doffe binnenwereld naar een helder verlichte gouden binnenwereld.

Mercurius en de archetypen als uitnodiging, maar ook als rode lamp
Mercurius, die je ook kunt zien als een aspect van alle mensen nodigt ons uit tot de (ver)lichte gezondheidsweg. De werkzaamheid van Mercurius voor ons is daarnaast ook: het bieden van signalen van het lichaam die als een rode lamp kunnen helpen om op de gezondheidsweg te blijven. Zo’n rode lamp waarschuwt als iemand van zijn/haar juiste weg afdwaalt ofwel iets doet wat niet gezond is voor die persoon. Als je, om een eenvoudig voorbeeld te noemen, de gehele dag onophoudelijk zit te studeren kun je door hoofdpijn(zuren) erachter komen dat je eens pauze moet nemen. Mercurius staat voor de hulp om door die hoofdpijn(zuren) op de juiste weg te blijven. Ziek voelen als kans. Johan Crijff: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”.
Mercurius kun je een archetype noemen. We hebben ook minder complexe archetypen: bv. de archetypen achter de elementen. Ook deze archetypen/drijfveren kunnen ons onder leiding van Mercurius enerzijds uitnodigen tot de gezonde weg en wanneer de drijfveren gaan storen kunnen die storende drijfveren processen in gang zetten die werken als een rode lamp. Zo kan er bij het afdwalen van de gezonde weg als het ware een “stoorveld” ontstaan dat ten koste gaat van de algehele gezondheid. Hier geldt vaak waar je kwaliteiten liggen, liggen ook je valkuilen. Lag iemand zijn kwaliteit bij een zekere drijfveer zoals bv. doorzetten, forceren, “het moet af”, dan kan het te veel en te langdurig verlevendigen van deze drijfveer ook een valkuil worden. Het kan gaan storen. Het kan een stoorveld worden. Je kunt er migraine van krijgen. Je kunt je er helemaal op gaan instellen er afhankelijk van worden en er verslaafd aan raken, zelfs zonder dat je je dat bewust bent. Mensen kunnen dan zeggen: “zo ben ik nu eenmaal”, terwijl die verslaafde levenswijze niet tot hun wezen behoort.
Wanneer je voortgaat met het verlevendigen van het storende archetype kunnen lichamelijke klachten door (zuur)signalen je doen stoppen om erger afdwalen te voorkomen. Je mag het ziek worden door afdwalen nooit omdraaien en veralgemeniseren. Dat zou een valse uitspraak tot gevolg hebben, die ook wel terecht genoemd wordt: “een uitspraak van de orenmaffia” (Karin Spaink). Iemand die ernstige en meerdere ziekten heeft is psychisch gezien namelijk op grond van die ziekten niet verder afgedwaald van zijn/haar gezondheidsweg dan een ander die die ziekten niet heeft. Degene met ernstige en meerdere ziekten hoeft psychisch gezien zelfs helemaal niet afgedwaald te zijn!
Mensen kunnen uiteraard een epigenetisch (betreffende de wisselwerking nature-nurture) bepaalde ontvankelijkheid/ gevoeligheid hebben om een ziekte te ontwikkelen. Er kan sprake zijn van (nood)lot. Zou plaatsvervangend lijden bovendien ook nog kunnen bestaan?

P.H. Meuwese, Hilversum 16022016